Karel Kotas
1894-1973

Architekt Karel Kotas přichází do Moravské Ostravy na jaře roku 1925 do funkce stavebního dozoru při výstavbě Nové radnice. Kromě toho, že ovlivnil podobu této dominanty, záhy se začal podílet i na dalších projektech, souvisejících s proměnou ostravského průmyslového souměstí v industriální velkoměsto.
Podle jeho návrhů vyrostla v centru Moravskoostravská spořitelna, nynější radniční budova centrální části města, dále sídlo pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurta na nároží Zámecké a Puchmajerovy ulice, sídlo tenisového klubu, obchodní dům Brouk a Babka na Smetanově náměstí, palác Občanské záložny v Reální ulici, obytné domy Dělnické záložny ve Veleslavínově ulici nebo palác Melantrich na nároží Umělecké a Nádražní ulice. Projektoval i oční pavilon městské nemocnice nebo modlitebnu metodistické církve. Koncem 30. let se k tomu přiřadil palác Generálního ředitelství Severní dráhy Ferdinandovy s pozoruhodnou uměleckou výzdobou na Prokešově náměstí a sousední bytový dům.
Ve svých projektech Kotas spojoval cit pro účelnost s důrazem věnovaným materiálové skladbě, barevnosti i vytříbené hmotové a prostorové kompozici. Využíval formy nového klasicismu a purismu, obohacené o funkcionalistické principy s ohledem na dané prostředí. Pozornost věnoval moderní italské architektuře, sledoval tvorbu Le Corbusiera a dalších představitelů tehdejšího uměleckého a architektonického života. Spolupracoval s umělci, věnoval se spolkové činnosti. Kromě Moravské Ostravy se podílel na utváření moderního Brna, Prahy nebo lázní Teplic nad Bečvou. Letos vydaná monografie Kotasova celoživotního díla pojednává o všech těchto etapách jeho tvorby. Úvodní přednáška jednoho z editorů svazku se zaměří především na Kotasovy ostravské plány a realizace v kontextu architektonického vývoje 20. a 30. let minulého století.


Vydal: © Spolek Obecní dům Brno a Národní památkový ústav ÚOP v Ostravě, 2021
Editoři: Petr Pelčák, Martin Strakoš, Ivan Wahla
Texty: © Jan Galeta, Karel Kotas, Petr Pelčák, Martin Strakoš
Dobové fotografie: Atelier de Sandalo, Illek a Paul, nezjištění autoři
Originální fotografie a plány:
© Národní galerie Praha, 2021
© Národní technické muzeum, Muzeum architektury a stavitelství, 2021
Současné fotografie: © Bořivoj Čapák (Brno,Ostrava, Bystřice pod Hostýnem), Filip Šlapal (Praha, Vyžlovka), Ján Viazanička (Zvolen),
Jazyková korektura: Stanislav Zajíček
Anglický překlad: Kateřina Báňová
Grafická úprava: Petr Pelčák, Ivan Wahla
Předtisková příprava: Omega Design, s.r.o.

Lektorovali:
Prof. Ing. arch.Vladimír Šlapeta DrSc.
Mgr. Jindřich Chatrný
Tisk: Quatro print, a.s.
Brno 2021
Distribuce www.kosmas.cz
ISBN 978-80-904806-9-8 (Obecní dům Brno)
ISBN 978-80-88240-24-2 (NPÚ ÚOP v Ostravě)